Tanfolyamok

Tanfolyamok

Tanfolyamok

Tanfolyamok folyamatosan indulnak tantermi vagy akár e-learning képzéssel.

Szükség szerint, akár egyedi igényeket is figyelembe tudunk venni. (pl: több műszakos munkarend, folyamatos munkarend, vagy esetleg csak a nap valamely kötött időszaka).

A tanfolyamok kötött óraszáma, amely elméletnél például B kategóriánál 28 óra, csak az alapvető információ átadásra elegendőek, ezért a tanfolyam végeztével a vizsgáig folyamatos gyakorlást biztosítunk térítésmentesen.

A képzésben a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott oktató programokat használjuk, amelyek, hogy színesebbek legyenek írásvetítővel, projektoros kivetítővel és az elmaradhatatlan írótáblával kerülnek alkalmazásra. A megszerzett ismeretek gyakorlása, egyrészt a hagyományos tesztlapok segítségével, s majd a későbbiekben, hogy életszerű legyen a gyakorlás a vizsgának megfelelő adattárral rendelkező számítógéppel történik. Az iskola részéről tanulóink vizsgára bocsátásának feltétele a mindenkori bizonyított elméleti tudás, tehát a megfelelő szintű felkészítés.

Mi kell a jelentkezéshez?

  • A jelentkezés alapja az adott kategóriához a hatóságilag előírt minimális életkor betöltése. Mivel az elméleti vizsgák és a gyakorlati vizsgák lehetőségek között életkori eltérések vannak, ezért a feltételeket érdemes letölteni és ennek figyelembe vételével megkezdeni a tanfolyamot.
  • A második fontos feltétel az orvosi alkalmasság, melyet a házi orvos vagy dolgozó esetén az engedéllyel rendelkező üzemorvos állít ki. Az orvosi alkalmasságot igazoló okmány kiállításánál ügyelni kell arra, hogy mikorra van a következő orvosi vizsgálat időpontjának meghatározása. Az orvosi alkalmasság tartalmazhat korlátozást, (pl.: szemüveg vagy kontaktlencse kötelezettsége, melyek használata a továbbiakban a képzés során és minden gyakorlati vizsgán kötelező).
  • A harmadik feltétel érvényes személyi igazolvány.
  • Az ötödik feltétel, mivel a vezetői engedély kiadásának feltétele egy elsősegély nyújtó tanfolyam elvégzésének igazolása, ezért ha már ez az okmány meg van, erről egy fénymásolt példány bemutatása célszerű.
  • Feltétel, ha már van más kategóriából vezetői engedély, ennek érvényessége és bemutatása eredeti példányban, valamint róla egy fénymásolt példány biztosítása.
  • Feltétel, a betöltött 17. életév